FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

Komunikat  FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW

 dotyczący spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Panem Jarosławem Gowinem  w dniu 23 lipca br.

 

   

  

Komunikat  FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW

 dotyczący spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Panem Jarosławem Gowinem  w dniu 23 lipca br.

Przedmiotem spotkania były  problemy dyskryminacji ojców w postępowaniach prowadzonych przez sądy rodzinne.

 Ze  strony Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięli:

Pan     Jarosław Gowin       Minister Sprawiedliwości

Pani   Ewa Korszeń ,   Sędzia –Główny Specjalista ,Departament Prawa Cywilnego

Pan     Robert Zegadło,  Sekretarz Komisji  Kodyfikacyjnej

Pani    Dorota Mazurek ,Sędzia –Główny Specjalista ,Departament Sądów, Organizacji i Analiz  Wymiaru Sprawiedliwości

Pan Maciej Geromin,  Ekspert w Departamencie Strategii i Deregulacji

Ze strony FORUM MATEK przeciw dyskryminacji ojców :

 Panie:   Janina Fabisiak , Teodozja Strawczyńska ,Maria Szczepańska     oraz   STOP Manipulacji psycholog pani dr Barbara Gujska , ojców reprezentował pan Michał Miazga   Stowarzyszenie KAMAKA. Oddział w Łodzi.

   Przed spotkaniem  FORUM MATEK przekazało Panu Ministrowi   pismo  wskazujące na  zagrożenia ze strony  prawa , niszczenie ojców przez sądy rodzinne i rodzinne ośrodki   diagnostyczno-konsultacyjne   przedstawiając również  sposoby rozwiązania. W trakcie spotkania  przedstawiciele przedstawili kolejno  problemy dyskryminacji ojców, dyskryminacji dziadków ojczystych, niekonstytucyjności  art. 58 i 107 k.r.o. ,nielegalnych badań więzi rodzicielskiej w RODK  i z  tym związanej  nieprawomocności  orzeczeń sądowych, patologii prawa ,koniecznych zmian prawa rodzinnego i jego stosowania przez sądy rodzinne ,wykorzystywania nierzetelnych opinii psychologicznych i seksuologicznych jako dowodów w sprawach oskarżeń o molestowanie seksualne dzieci w rodzinach.

 Odnosząc się do ostrości  przedstawionych problemów  Minister Sprawiedliwości  stwierdził, że dostrzega pewne problemy i zobowiązuje się do przeanalizowania przepisów prawa rodzinnego.

  Pan Minister potwierdził ,że Ministerstwo Sprawiedliwości  przekazało negatywnie stanowisko dotyczące zmian przepisów prawa rodzinnego.  Forum Matek przedstawi Komisji Kodyfikacyjnej  propozycje zmian jakie należy pilnie wprowadzić aby zapobiec wywożeniu dzieci przez matki  wyeliminować ograniczanie praw rodzicielskich ojcom, zlikwidować  RODK.

Forum Matek otrzymało wzór Porozumienia rodzicielskiego opartego na pieczy naprzemiennej.

  W imieniu FORUM MATEK Janina Fabisiak Teodozja Strawczyńska

  Wypowiedzi  na spotkaniu  w załączeniu.

   Wypowiedź  Janiny Fabisiak

   Wypowiedź Teodozji Strawczyńskiej

 

wizyta została też opisana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości...

a także na stronie lex.pl

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/gowin-skonczyc-z-dyskryminacja-ojcow