FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

APEL FORUM MATEK DO OJCÓW

NIE IDŹCIE DO RODK !

 

   

 

 A P E L 

FORUM MATEK DO OJCÓW  Z DNIA  10 MAJA 2012 ROKU

 NIE IDŹCIE DO RODK !!!.

 Forum Matek  Przeciw  Dyskryminacji Ojców apeluje do ojców którzy  znaleźli się w sądach aby pomoc swoich dzieciom, aby nie zgadzali się na badania przez RODK.

RODK TO TWÓR POLITYCZNY,  który realizuje cele nie mające nic wspólnego z dobrem dziecka i rodziny !

Swoją dotychczasową działalności wykazał,  iż ich rolą jest dyskryminacja ojców a przez to zabieranie dzieciom jednego z rodziców.

Jak jesteście przekonani idąc do Sądu Polskiego że Wam tam pomogą,  to bądźcie  świadomi,  że tam nie uzyskacie żadnej pomocy. Jak byliście czyści i przekonani o swojej  racji,  o tym że jako ojcowie zrobiliście wszystko dla dziecka,  to Wam udowodnią,  iż to  Wy jesteście wszystkiemu winni,   że nie o dziecko Wam chodzi, ale o dokuczenie byłej małżonce.

Wyjdziecie  obrzuceni błotem przez pseudo  biegłych  z RODK,  a te opinię będą podstawą do wydania na Waszą niekorzyść orzeczenia sądowego.Nie  spodziewajcie się tam żadnego zrozumienia,  tam działa schemat systemowy  ; RODK – Sąd  rodzinny ( anty rodzinny),   który z automatu  ma  Wam ograniczyć władzę rodzicielską.

Powołujcie się na argument, iż ten twór działa w sprawach takich jak Wasza  bez ważnego umocowania prawnego.

Chcemy Was także  uprzedzić co do tego, iż Sądy  rodzinne – antyrodzinne   także  samo realizują politykę dyskryminacji ojców a zatem takie opinie, choć niejednokrotnie  wydawane  w warunkach nadużycia psychologicznego,  kłamstw albo  innego bezprawnego działania  urzędnika z RODK,  to W PEŁNI  wiarygodne dla SĄDU  źródła wiedzy o Was,  wiedzy  o Waszych predyspozycjach wychowawczych – ich braku  i  o Waszej osobowości –oczywiście macie spaczoną.  

To całe zjawisko systemowe,   które nazywamy   patologią,  swoimi działaniami wykazujemy i  zwalczamy.   

Pamiętajcie o tym, że  w  RODK jest na Was przyszykowana pułapka !!!. 

Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,  który stosuje się w sprawach  orzekania o kontaktach Waszych z dziećmi jak i o władzy rodzicielskiej,  nie przewiduje wydawania opinii przez inne podmioty niż biegłego sądowego albo instytut naukowy. Ani pracownicy RODK ani instytucja  w której pracują,   nie należą niewątpliwie do grona tych podmiotów.

 W tej kwestii zostało złożone przez nasze FORUM  do Minister Do Spraw Równego Traktowania wystąpienie,  w którym zawarto nasze szczegółowe  uwagi co do bezprawności działania RODK. 

Podsumowując,  jak nie pójdziecie  do RODK,  to nie złapiecie kwitu na siebie,  w które Was ubierze  ten pseudo ekspercki zespół RODK,  a w sądzie tak czy tak będzie  wydane orzeczenie  na Waszą niekorzyść,  ale przynajmniej  nie pozwolicie się upokarzać  przez tych urzędników państwowych,  realizującego politykę dyskryminacji ojców.

( w sensie pójdźcie albo napiszcie ze się nie zgadzacie i  nie gódźcie sie na badania !  - nieobecni nie mają racji)

                                     Za FORUM: 

                                    Janina Fabisiak/Alina Śliwińska /Teodozja Strawczyńska

Prokuratura Generalna w sprawie nielegalności RODK
Rzecznik Praw Obywatelskich